Nhà Sản phẩmNIBP Cuff

NIBP Cuff

(15)
Sử dụng Bệnh viện NIBP Cuff để đo huyết áp Trẻ sơ sinh

Sử dụng Bệnh viện NIBP Cuff để đo huyết áp Trẻ sơ sinh

Bệnh viện sử dụng vòng bít NIBP để đo huyết áp Trẻ sơ sinh # 5 sử dụng một lần vòng tay ống đôi 8,9...

Đo huyết áp Sơ sinh vòng 5 NIBP vòng tay ống đơn 8,9-15cm

Đo huyết áp Sơ sinh vòng 5 NIBP vòng tay ống đơn 8,9-15cm

Đo huyết áp Sơ sinh vòng 5 NIBP vòng tay ống đơn 8,9-15cm cho theo dõi bệnh nhân Sự miêu tả: 1. Chất ...

Theo dõi bệnh nhân Không dệt sơ sinh # 4 NIBP dùng một lần Huyết áp Arm Cuff

Theo dõi bệnh nhân Không dệt sơ sinh # 4 NIBP dùng một lần Huyết áp Arm Cuff

Đo huyết áp Sơ sinh vòng 4 NIBP vòng tay ống đơn 6,9-11,7cm cho theo dõi bệnh nhân Sự miêu tả: 1. Ch...

Phòng khám sử dụng Cuff NIBP dùng một lần Sơ sinh số 4 để đo huyết áp

Phòng khám sử dụng Cuff NIBP dùng một lần Sơ sinh số 4 để đo huyết áp

Phòng khám sử dụng một lần sử dụng vòng bít NIBP Sơ sinh # 4 để đo huyết áp vòng tay ống đôi 6,9-11...

Bệnh viện sử dụng cánh tay NIBP Máy đo huyết áp dùng một lần Sơ sinh # 3

Bệnh viện sử dụng cánh tay NIBP Máy đo huyết áp dùng một lần Sơ sinh # 3

Bệnh viện sử dụng vòng bít NIBP để đo huyết áp Trẻ sơ sinh # 3 sử dụng một vòng tay ống 5-10cm Sự mi...

Theo dõi bệnh nhân Sơ sinh # 3 Một ống NIBP Huyết áp Cuff Không dệt

Theo dõi bệnh nhân Sơ sinh # 3 Một ống NIBP Huyết áp Cuff Không dệt

Sử dụng một lần Sơ sinh # 3 Một ống đo huyết áp NIBP 5-10cm đo huyết áp sơ sinh Sự miêu tả: 1. Chất ...

Vải không dệt sơ sinh # 2 Vòng tay đo huyết áp dùng một lần cho gia đình

Vải không dệt sơ sinh # 2 Vòng tay đo huyết áp dùng một lần cho gia đình

Trẻ sơ sinh dùng một lần # 2 Một ống đo huyết áp NIBP 4.2-7.1cm Sự miêu tả: 1. Chất liệu mềm, thấm ...

Vòng bít NIBP dùng một lần, theo dõi bệnh nhân Huyết áp Arm Cuff

Vòng bít NIBP dùng một lần, theo dõi bệnh nhân Huyết áp Arm Cuff

Vòng bít NIBP dùng một lần với các ống đơn # 1 Vòng tay 3,3-5,6cm Vòng đo huyết áp để theo dõi Sự mi...

Huyết áp dành cho người lớn Chỉ định dùng vòng bít NIBP số 1 với 2 ống Vòng tay

Huyết áp dành cho người lớn Chỉ định dùng vòng bít NIBP số 1 với 2 ống Vòng tay

Vòng bít NIBP số 1 dùng một lần với 2 ống Vòng tròn cánh tay huyết áp 3,3-5,6cm Sự miêu tả: 1. Chất ...

Page 1 of 2|< 1 2 >|