Gửi tin nhắn
Nhà Sản phẩmMô phỏng y tế

Mô phỏng y tế

(7)
Thiết bị y tế ECG Bệnh viện mô phỏng bệnh nhân với sóng hô hấp

Thiết bị y tế ECG Bệnh viện mô phỏng bệnh nhân với sóng hô hấp

ECG Thiết bị y tế Bệnh viện mô phỏng bệnh nhân với sóng hô hấp Bộ mô phỏng ECG 10 đạo trình Bộ mô ph...

Tín hiệu theo dõi bệnh nhân Máy mô phỏng y tế ECG với bộ mô phỏng ECG dạng sóng 2 loại

Tín hiệu theo dõi bệnh nhân Máy mô phỏng y tế ECG với bộ mô phỏng ECG dạng sóng 2 loại

Bộ mô phỏng điện tâm đồ Bộ mô phỏng máy điện tâm đồ 10 chuyển đạo với pin tích hợp bộ mô phỏng theo ...

Dạng sóng bất thường Mô phỏng y tế, giả lập tín hiệu ECG PLG-2000SUP

Dạng sóng bất thường Mô phỏng y tế, giả lập tín hiệu ECG PLG-2000SUP

PLG-2000SUP Bộ mô phỏng tín hiệu ECG dạng sóng bất thường PVC, VPC, bộ tạo tín hiệu ECG, bộ mô phỏng ...

Professional Medical Simulator độ nhạy cao để kiểm tra và thiết kế cảm biến SpO2

Professional Medical Simulator độ nhạy cao để kiểm tra và thiết kế cảm biến SpO2

Trình mô phỏng SpO2 chuyên nghiệp có độ nhạy cao để kiểm tra và thiết kế cảm biến SpO2 Sự miêu tả: ...

ECG SpO2 mô phỏng y tế với 10 chì, Thiết bị mô phỏng y tế

ECG SpO2 mô phỏng y tế với 10 chì, Thiết bị mô phỏng y tế

SpO2 Trình mô phỏng y tế với chức năng giả lập ECG Trình mô phỏng SpO2 với 10 đạo trình Giới thiệu ...

Tín hiệu di động của bệnh viện SpO2 mô phỏng pin tích hợp Tốc độ xung

Tín hiệu di động của bệnh viện SpO2 mô phỏng pin tích hợp Tốc độ xung

Trình mô phỏng SpO2 di động với pin tích hợp Bộ mô phỏng tín hiệu tốc độ xung màu vàng Giới thiệu: Đ...

13 loại Dạng sóng 10 Dẫn mô phỏng y tế cho máy theo dõi / ECG

13 loại Dạng sóng 10 Dẫn mô phỏng y tế cho máy theo dõi / ECG

Trình mô phỏng ECG 10 dẫn đầu Trình mô phỏng máy ECG với chức năng dạng sóng 13 loại cho màn hình và ...

Page 1 of 1